آموزش آنلاین طراحی حرفه ای فرش برای اولین بار در ایران

بازدید

6646

گروه

آموزش طراحی فرش

آموزش آنلاین طراحی حرفه ای فرش برای اولین بار در ایران

آموزش حرفه ای طراحی فرش ماشینی و دستبافت توسط استاد حمید زارعی به صورت آنلاین و زنده به منظور سهولت دسترسی هنرجویان ...

آموزش حرفه ای طراحی فرش دستبافت و ماشینی

بازدید

9741

گروه

آموزش طراحی فرش

آموزش حرفه ای طراحی فرش دستبافت و ماشینی

از دیر باز نقوش ایرانی توسط هنرمندان چیره دست پارسی شکل گرفته و در مواد و مصالح گوناگون مانند سفال، چوب،سنگ، کاشی، گچ، فرش و .... به کار رفته اند. طراحی سنتی ایرانی که به نوعی انتزاع شده از طبیعت و فرهنگ ایران است طی سالیان دراز ...

 آموزش طراحی فرش - آموزش حرفه ای طراحی فرش

بازدید

11247

گروه

آموزش طراحی فرش

آموزش طراحی فرش - آموزش حرفه ای طراحی فرش

ثبت نام آموزش حرفه ای طراحی فرش